Promocije v trgovinah


  • dogovarjanje terminov in najema s trgovinami
  • oblikovanje idejnega koncepta in diagrama poteka
  • izbor idealnega profila hostese iz naše baze hostes
  • lastni kontrolni mehanizem
  • izdelava in sprotno pošiljanje dnevnih, tedenskih in končnih poročil