Deljenje letakov in vzorcev


  • izdelava plana in diagrama poteka za nacionalne projekte
  • odrejanje idealnih količin glede na ciljno skupino
  • deljenje vzorcev ozkim ciljnim skupinam ob lastni metodi prepoznavanja ciljne skupine
  • logistika in skladiščenje vzorcev v vseh regionalnih centrih
  • razvit mehanizem nadzora