Promocije u trgovinama


  • dogovaranje termina i najmova s trgovinama
  • kreiranje idejnog koncepta i hodograma
  • odabir idealnog profila hostesa iz naše baze hostesa
  • vlastiti kontrolni mehanizam
  • izrada i promptno slanje dnevnih, tjednih i finalnih izvještaja